logo tekst

Nyhetsarkivet

STYRET I MIL-FOTBALL 2023

STYRET I MIL-Mosjøen IL fotball 2023
Fra venstre: Joakim H. Finsås, Carina Olsen Vesterbekkmo, Espen Aune, Mona Berling (leder), Andreas Nordgård (nestleder) og Gunhild Berg.
Foto: MARKUS BRANDTH

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot