logo tekst

Nytt styre i MIL Fotball

På tirsdag ble årsmøtet i MIL fotball gjennomført på Fru Haugans Hotell med 31 stemmeberretigede tilstede. Årsmøteprotokoll legges ut på hjemmesiden under møtereferater når den er underskrevet.


Styreleder Tone H. Hauge ga oppgaven som dirigent til Kjell Vist som ledet forsamlingen gjennom møtet som varte i nesten to timer.

Årsmøtet

Styreleder leste gjennom hovedårsmeldingen som ble enstemmig vedtatt. Fjorårets daglige leder Espen Isaksen guidet forsamlingen gjennom regnskapet for 2017 som viste et underskudd på kr 50.002 kr. Isaksen orienterte også om omsetningsøkningen i klubben de fem siste årene. I 2017 hadde MIL fotball over 5,5 millioner i omsetning. MIL fotball budsjetterer med et overskudd på 196.531 kr i 2018. Både regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

En sak ble behandlet på årsmøtet. Saken gikk på økning av treningsavgiften. Styret og administrasjonen la frem sin sak og argumenterte for hvorfor treningsavgiften burde økes.

- Skal vi kunne opprettholde tilbudet vårt til barn og ungdom så er vi nødt til å øke inntektene. En økning vil også kunne gi klubben muligheter for investeringer som tidligere er ønsket. Dette vil bidra til fortsatt videreutvikling av klubben både sportslig og på anleggssiden. Vi har de siste årene brukt mye ressurser på å bygge klubb og organisasjon. Dette har ført til at sårt tiltrengte oppgraderinger på anleggssiden har blitt satt på vent. Dette er noe vi ønsker å gjøre noe med, sier daglig leder Håkon Stenersen i en kommentar.

Forslaget og de nye satsene ble etter litt diskusjoner og avstemming vedtatt. De nye satsene gjelder fra 2018 og er som følger:

Barnefotball (7-12 år): kr 1800,-
Ungdomsfotball (13-16 år): kr 2400,-
Junior og A-lag: kr 2400,-

Nytt styre i MIL fotball

Valgkomiteen hadde foreslått to nye styremedlemmer i MIL fotball, Markus Brandth og Karianne Aalbotsjord. Begge ble enstemmig valgt inn. Mona Berling ble valgt til ny styreleder og Christian Lind ble valgt til nestleder i klubben. MIL fotball takker Tone H. Hauge og Espen Aune for den gode jobben de har gjort som styremedlemmer og ønsker samtidig velkommen til de nye.

MIL fotball takker alle deltakere på årsmøte for oppmøtet.

Styret i MIL fotball

Leder: Mona Berling
Nestleder: Christian Lind
Styremedlem: Markus Brandth
Styremedlem: Karianne Aalbotsjord
Styremedlem: Tommy Solem
Styremedlem: Trine Bukten

Neste kamp

Torsdag 2. mai 2019 19:00
Kippermoen kgb
     
  hemnes

Tabell

1. Mosjøen 4 10
2. Rana 3 9
3. Sandnessjøen 4 7
4. Fauske/Sprint 3 7
5. Grand Bodø 3 6
6. Brønnøysund 4 4
7. Åga 3 3
8. Innstranda 4 0
9. Hemnes 4 0
dagenskamper2
medlemsfordeler
MIL sang
sportsplan
SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot