logo tekst

Nyhetsarkivet

ÅRSMØTE 7. MARS

Hei alle æresmedlemmer, trenere, spillere, foreldrekontakter, foreldre/foresatte, støttemedlemmer i MIL fotball, leder i MIL hovedlag og ledere av undergruppene i MIL.

Årsmøtet i MIL fotball avholdes på Mosjøen IL klubbhus tirsdag 07.03.23 klokken 18:00.

Vedlagt ligger saksliste som skal behandles på møtet. Årsmøtet er årets viktigste møte der dere som medlemmer kan være med å påvirke hvordan klubben skal drive og hva som skal prioriteres.  

Årsberetning og regnskap 2022 samt budsjett 2023 deles ut på årsmøtet. Dersom noen har innvendinger mot det tar dere kontakt med meg.


Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen.

dagenskamper2
medlemsfordeler
sportsplan
klubbhandbok

SOU bilde hjemmeside 2
kontingent
grasrot