Årshjul

Klubbhåndbok Årshjul
by admin

10.0 Årshjul

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig. Dette gjelder påmeldinger lag i serie og NM, turneringssøknader og diverse andre frister.

Følgende datoer er viktige:

Måned

Hva

Ansvar

Frister

Januar

Påmelding av lag til seriespill i ungdomsfotballen

Sportslig leder

15.jan

 

Påmelding av lag til NM G19/J19 og G16/J16

Sportslig leder

15.jan

 

Trenerforum ungdomsfotball/junior/senior. Planlegging av årets sesong. Påmelding av lag til seriespill etc.

Sportslig leder

15.jan

 

Foreldremøter. Se egen agenda for foreldremøter i sportsplanen vår.

Hovedtrener og Sportslig leder

30.jan

 

Kippermocup møte

Turneringsleder

30.jan

Februar

Siste frist for å søke om å få arrangere turneringer januar-juni. Gjøres i FIKS.

Sportslig leder

01.feb

 

Påmelding av lag til seriespill i barnefotballen

Sportslig leder

15.feb

 

Trenerforum barnefotball. Planlegging av årets sesong. Påmelding av lag til seriespill etc.

Sportslig leder

15.feb

Mars

Søke spillemidler til utstyr

Daglig leder

10.mar

 

Siste frist for å søke om dispensasjoner

Daglig leder

15.mar

 

Søke om kommunale tilskudd. Søknadsskjema sendes ut eller ligger på Vefsn Kommune sine nettsider

Daglig leder

15.mar

 

Forberede og gjennomføre årsmøte

Styret

31.mar

 

Trenerforum

Sportslig leder

30.mar

April

Siste frist for betaling av kontingent/treningsavgift

 

01.apr

 

Spillerregistrering. Alle spillere i alderen 13-19 år har en gratis forsikring gjennom NFF. For at forsikringen skal gjelde må alle spillerne registreres i FIKS.

Daglig leder

01.apr

 

Siste frist for idrettsregistreringen. Alle aktive medlemmer registreres i klubb admin. Må gjøres for å få tildelt LAM midler.

Daglig leder

30.apr

 

Kippermocup møte

Turneringsleder

30.apr

Mai

Trenerforum

Sportslig leder

30.mai

Juni

Kippermocup møte

Turneringsleder

 
 

Kippermocupen arrangeres første helg etter skoleslutt.

  
 

Helgelendingen fotballskolen arrangeres uken etter Kippermocupen.

Sportslig leder

 
 

Foreldremøter. Se egen agenda for foreldremøter i sportsplanen vår.

Hovedtrener og Sportslig leder

30.jun

August

Rapportere refusjon på MVA midler til hovedlaget

Daglig leder

15.aug

 

Påmeldingsfrist futsalseriene

Sportslig leder

17.aug

September

Siste frist for nominering sonetiltak.

Sportslig leder

01.sep

 

Overgangsvinduet stenger kl. 24.00 den 10.sept, og er stengt frem til 1.januar. Overganger kan tas i dette tidsrommet, men spilleren er ikke klar til spill for ny klubb før 1.januar.

 

10.sep

 

Trenerforum

Sportslig leder

30.sep

Oktober

Siste frist for å søke om å få arrangere turneringer januar-juni. Gjøres i FIKS.

Turneringsleder

01.okt

November

Innsending/registrering av ferdighets- og minimerket.

 

01.nov

 

Revidere klubbhåndbok/sportsplan

 

30.nov

 

Trenerforum

Sportslig leder

30.nov

Desember

Påmelding seriespill påfølgende år for senior menn.

Sportslig leder

01.des

 

Dommerpåmelding for påfølgende år

Dommeransvarlig

15.des