Informasjon/ kommunikasjon

Klubbhåndbok Informasjon/ kommunikasjon
by admin

8.0 Informasjon/kommunikasjon

Klubben har en rekke informasjonskanaler og møter for å informere om klubbens virksomhet og aktivitet. De viktigste er som følger:

8.1 Hjemmeside, sosiale medier og andre viktige informasjonskanaler

MIL fotball sin hjemmeside: www.mil-fotball.no
Kippermocupen sin hjemmeside: www.kippermocupen.cups.nu

Sosiale medier:

  • Facebook: Mosjøen IL fotball
  • Instagram: Mosjøen IL fotball
  • Twitter: Mosjøen IL fotball

FIKS (fotballens informasjon- og kommunikasjonssystem), NFF plattform. Se mer info her:
www.fotball.no/tema/om-nff/nffs-personvernerklaring/fiks/#Toppen
www.treningsøkta.no, NFF-plattform
NFFs hjemmeside: www.fotball.no
NFF Nordlands hjemmeside: www.fotball.no/kretser/nordland
Appen «min fotball»: Her finner man enkelt klubber, lag, terminlister og tabeller

8.2 Møter

  • Klubbmøter: Møte med hele organisasjonen i MIL fotball.
  • Trenermøte/trenerforum: Møte med daglig/sportslig leder, trenerveileder og klubbens trenere.
  • Foreldremøter: Møte med trenere og lagenes foreldre.
  • Foreldrekontaktmøter: Møte med daglig/sportslig leder og lagenes foreldrekontakter.
  • Oppstartsmøter: Møte med rekrutteringsansvarlig og foreldre til nye kull.