Innledning

Klubbhåndbok Innledning
by admin
1. Innledning

1.1 Hvorfor klubbhåndbok

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben. Styret i MIL fotball reviderer og godkjenner klubbhåndboka årlig.

1.2 Prosess

Daglig leder i MIL fotball har styrt prosessen med mandat og retningslinjer fra styret i MIL fotball. Jobben har vært nært knyttet opp mot kvalitetsklubbprosjektet til NFF. Flere medlemmer i styret har hatt definerte oppgaver i utarbeidelse av klubbhåndboka.

Klubbhåndboka er basert på andre klubbers sportsplaner, innspill fra sportsplangruppa i MIL fotball og egne erfaringer. Den er prøvd tilpasset Mosjøen både i forhold til geografi og demografi. Sportsplanen for barne- og ungdomsfotballen er sendt ut til samtlige trenere i MIL fotball for høring. Styret har til slutt vedtatt planen som MIL fotballs offisielle klubbhåndbok.