Lagenes organisering

Klubbhåndbok Lagenes organisering
by admin
4.0 Lagenes organisering

MIL fotball anbefaler alle våre lag å ha opprettet en foreldregruppe/støtteapparat rundt laget. Erfaringene viser at lag med et bredt støtteapparat der flere avlaster hverandre fungerer best. En engasjert foreldregruppe/støtteapparat medfører at spillerne er aktive lengre i klubben.

4.1 Trenere og støtteapparat rundt lagene

Alle lag bør ha:

  • Hovedtrener
  • Hjelpetrener/assistenter
  • Foreldrekontakt
  • Økonomiansvarlig

Se trenerhåndbok og sportsplan for barne- og ungdomsfotballen for utfyllende informasjon om de enkelte roller.