Rekrutteringsplan

Klubbhåndbok Rekrutteringsplan
by admin

9. Rekrutteringsplan

Rekruttering generelt

Rekrutteringsarbeidet er veldig viktig for klubben. Kontinuitet i dette arbeidet er viktig slik at man unngår at årganger faller bort. MIL Fotball har ulike tiltak for å skape aktivitet og interesse for 7 åringer.

Oppstartsmøte

Hvert år arrangerer MIL Fotball oppstartsmøte for foreldrene til spillerne i årgangen som fyller 7 år. Vi gjennomfører normalt oppstartsmøte for foreldrene i desember. Det blir sendt ut skriv til alle foreldrene gjennom samarbeid med Mosjøen skole. I tillegg blir det lagt ut en artikkel på klubbens hjemmeside og diverse sosiale medier.

Det er rekrutteringsansvarlig i klubben som er ansvarlig for oppstartsmøte.

Tema på oppstartsmøte:

 • Presentasjon av klubb og dens verdigrunnlag
 • Gjennomgang av klubbens sportsplan med fokus på denne målgruppen
 • Vilkår og rettigheter for medlemskap
 • Plikter (dugnader, økonomistyring osv.)
 • Valg av trenere og foreldrekontakter for den nye treningsgruppen

Lagene deles på kjønn, henholdsvis J7 og G7. Klubben rekrutterer et støtteapparat til alle lag i MIL Fotball. Støtteapparatet rundt hvert lag jobber sammen med klubben for å inkludere alle gutter og jenter som ønsker å spille fotball, og at disse blir invitert til å delta på våre treninger. Alle spillerne blir registrert og det sendes over en oversikt av spillerne til klubben.

Tiltak og tilbud

Oversikt over rekrutteringstiltak i MIL Fotball

 • Oppstartsmøte med foreldre
 • Påmelding til fotballserie
 • Fotballskole
 • Sammen om utvikling

Måltall

MIL Fotball har følgende måltall for rekruttering

 • Ha 60% av alle gutter i klubbens nedslagsfelt med på G7
 • Ha 60% av alle jenter i klubbens nedslagsfelt med på J7