Utdanning og kompetanse

Klubbhåndbok Utdanning og kompetanse
by admin

6.0 Utdanning og kompetanse

Kompetanse og utdanning og er et veldig viktig satsningsområde for MIL Fotball. Dette gjelder både for ledere, trenere, dommere og øvrige roller der kompetanse er avgjørende.

Kriteriene for utdanning/kompetanse i kvalitetsklubbsystemet gir klubben føringer. Som kvalitetsklubb skal vi til enhver tid jobbe for å være innenfor disse kravene for kompetanse, og at vi har god kompetanse i nøkkelroller.

NFF har en rekke utdanningstilbud. Som klubb ønsker vi å tilrettelegge at klubbens ledere, trenere, dommere og øvrige tillitsvalgte får den kompetansen vervet krever.

MIL Fotball har lagd en kompetanseplan som til enhver tid gir oversikt over kompetansenivå på klubbens ledere, trenere etc. Det gir også et godt utgangspunkt for vår jobb med å hele tiden planlegge og tilrettelegge fremtidig skolering av ledere/trenere med manglende kompetanse eller de som vil øke sin kompetanse.

6.1 Kompetansekrav til trenere

Hovedtrenerne til lagene har en viktig rolle. Med tanke på at klubben er en del av NFFs kvalitetsklubbprosjekt har vi følgende kompetansekrav til trenerne for våre lag:

Barnefotball 6-12 år

En trener pr. lag med minimum ett delkurs fra NFF Grasrottreneren (Grasrottrener 1)

Ungdomsfotball 13-19 år

En trener pr. lag med minimum to delkurs fra NFF Grasrottreneren (Grasrottrener 1 og 3)

Klubben skal informere trenere om aktuelle kurs. NFF grasrottreneren bekostes av klubb. Trenerne kan søke klubben om støtte til videre trenerutdanning etter fullført Grasrottrener.

6.2 Kompetansekrav til ledere

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. Med tanke på at klubben er en del av NFFs kvalitetsklubbprosjekt har vi følgende kompetansekrav til våre ledere og styremedlemmer:

Mosjøen IL fotball er en Kvalitetsklubb på nivå 1. Det krever at flertallet i klubben sitt styre skal ha NFF sitt Fotball lederkurs 1.

6.3 Dommerkurs

Det er kretsens oppgave å gi dommerne utdanning gjennom kurs. Rekrutteringsdommerkurs arrangeres lokalt tidlig i januar/februar hvert år. Klubben jobber aktivt for å rekruttere nye dommere og prøver hvert år å få voksne personer til å melde seg på.